Mai jos veți regăsi teste grilă din domeniile rețele sanitare și rețele termice pentru pregătirea specialiștilor în vederea examenului de diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Question 1

Comisia de recepţie poate înainta investitorului procesul verbal cu propunerea:
Question 2

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii are obligația,în perioada de execuția a lucrărilor:
Question 3

Ramificatiile din retele termice se fac, de regula:
Question 4

Produsul pentru construcții care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează alături de:
Question 5

In ce caz se prevede robinet de inchidere pe conducta de bransament, in imediata apropiere a punctului de racord la reteaua exterioara?
Question 6

În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor beneficiarul dorește modificarea unui geam al fațadei prin lățirea lui cu 20cm:
Question 7

În spaţii verzi, care este adâncimea minimă de pozare recomandată pentru conducte preizolate ?
Question 8

Proba de etanșeitate pentru conductele de alimentare cu apă:
Question 9

La primirea în şantier a produselor din familia oţel-beton, venite fără modificări de la producător, acestea trebuie să fie însoţite de documentele:
Question 10

La ce distanta maxima se amplaseaza caminele de vizitare pe traseul retelelor de apa si canalizare ?
Question 11

Amplasarea oricarui tip de retele termice se poate face:
Question 12

Probele la care se supun conductele retelelor termice se fac:
Question 13

Folosirea de materiale şi produse pentru construcţii:
Question 14

Unde se prevăd pe reţelele termice armături de închidere şi reglare ?
Question 15

Constitue contravenție:
Question 16

Responsabilii tehnici cu execuția răspunde:
Question 17

O dată cu verificarea izolației se va încheia, după caz:
Question 18

La ce intervale se marchează prin borne traseele definitive ale reţelelor termice?
Question 19

În ansamblurile de clădiri civile, reţelele termice exterioare se montează, de regulă, subteran.
În ce condiţii se impune montarea aeriană a reţelelor termice ?
Question 20

Înainte de punerea în funcţiune reţelele termice se supun la o serie de probe.
Care sunt aceste probe?
Question 21

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi instalaţiile aferente se vor numi de către:
Question 22

Care din următoarele terenuri este bun de fundare?
Question 23

În cazul în care responsabilul tehnic cu execuția nu mai desfășoară activitatea la o lucrare:
Question 24

Armaturile de inchidere si reglare se prevad:
Question 25

Care este latimea minima a santului pentu montarea conductelor de canalizare?
Question 26

In vederea prevenirii tasarilor sub radierele caminelor termice (de vane, de golire, de contorizare, etc.) se realizeaza:
Question 27

Alegeti afirmatiile corecte:
Question 28

Conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, executanții lucrărilor au următoarele obligații: