Mai jos veți regăsi teste grilă din domeniile rețele sanitare și rețele termice pentru pregătirea specialiștilor în vederea examenului de diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Question 1

În spaţii verzi, care este adâncimea minimă de pozare recomandată pentru conducte preizolate ?
Question 2

Probele la care se supun conductele retelelor termice se fac:
Question 3

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 4

In care din urmatoarele situatii se prevad obligatoriu camine de vizitare pentru retelele de apa si canalizare?
Question 5

Cum se amplasează, de preferinţă, reţelele termice cu conducte preizolate în caz că traseul lor intersectează alte reţele?
Question 6

O dată cu verificarea izolației se va încheia, după caz:
Question 7

Care dintre următoarele conducte se pot monta în canale necirculabile ale reţelelor termice ?
Question 8

Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă:
Question 9

Care este proba care se face la punerea în funcţiune a unei canalizări ?
Question 10

Responsabilii tehnici cu execuția își pot desfășura activitatea ca și:
Question 11

În perioada de garanţie acordată lucrărilor apare un defect care impune remedierea; durata de reparaţie este de trei luni; în acest caz:
Question 12

Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
Question 13

Comisia de recepţie poate fi formată din doi membri:
Question 14

Înainte de punerea în funcţiune reţelele termice se supun la o serie de probe.
Care sunt aceste probe?
Question 15

Care din urmatoarele tipuri de suporturi se utilizeaza pentru sustinerea conductelor retelelor termice:
Question 16

Care dintre următoarele conducte se pot monta în canale necirculabile ale reţelelor termice ?
Question 17

În ce condiţii se pot executa săpături lângă construcţii existente:
Question 18

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii are obligația,în perioada de execuția a lucrărilor:
Question 19

La patul conductelor se va verifica:
Question 20

În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor beneficiarul dorește modificarea unui geam al fațadei prin lățirea lui cu 20cm:
Question 21

Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
Question 22

Care este latimea minima a santului pentu montarea conductelor de canalizare?
Question 23

Probele de etanseitate (la rece si la cald) ale conductelor retelelor termice se efectueaza:
Question 24

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 25

Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
Question 26

Amplasarea oricarui tip de retele termice se poate face:
Question 27

La ce adâncime se pozează conductele de apă montate direct in pământ?
Question 28

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii are obligația,în perioada de execuția a lucrărilor: