Mai jos veți regăsi teste grilă din domeniile rețele sanitare și rețele termice pentru pregătirea specialiștilor în vederea examenului de diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Question 1

Responsabilitatea obținerii autorizației de construire revine:
Question 2

In cazul conductelor de apa fierbinte si de abur de medie presiune, la racordarea tevilor cu diametre diferite trebuie sa se asigure:
Question 3

Cum se amplasează, de preferinţă, reţelele termice cu conducte preizolate în caz că traseul lor intersectează alte reţele?
Question 4

Cine stabilește locul și ora la care se întrunește comisia de recepție?
Question 5

Înainte de punerea în funcţiune reţelele termice se supun la o serie de probe.
Care sunt aceste probe?
Question 6

Conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, invetitorii au următoarele obligații:
Question 7

Proba de etanșeitate pentru conductele de alimentare cu apă:
Question 8

Amplasarea oricarui tip de retele termice se poate face:
Question 9

În ansamblurile de clădiri civile, reţelele termice exterioare se montează, de regulă, subteran.
În ce condiţii se impune montarea aeriană a reţelelor termice ?
Question 10

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie să verifice şi să avizeze:
Question 11

Care este proba care se face la punerea în funcţiune a unei canalizări ?
Question 12

Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
Question 13

Care din urmatoarele tipuri de suporturi se utilizeaza pentru sustinerea conductelor retelelor termice:
Question 14

Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de :
Question 15

Compensarea dilatarii conductelor retelelor termice se poate realize prin:
Question 16

Probele de etanseitate (la rece si la cald) ale conductelor retelelor termice se efectueaza:
Question 17

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 18

Dirigintele de şantier asigură verificarea de calitate a proiectului tehnic ca şi reprezentant al:
Question 19

Înainte de punerea în funcţiune reţelele termice se supun la o serie de probe.
Care sunt aceste probe?
Question 20

Care din urmatoarele tipuri de suporturi se utilizeaza pentru sustinerea conductelor retelelor termice:
Question 21

In ce caz se prevede robinet de inchidere pe conducta de bransament, in imediata apropiere a punctului de racord la reteaua exterioara?
Question 22

Izolația conductelor se verifică:
Question 23

Produsele pentru construcții care au ca specificaţie tehnică un agrement tehnic european elaborat de un organism din altă ţară pot fi utilizate în România?
Question 24

Unde se prevăd pe reţelele termice armături de închidere şi reglare ?
Question 25

Responsabilii tehnici cu execuția are obligația ca să:
Question 26

Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie, până la:
Question 27

Alegeti afirmatiile corecte:
Question 28

Recepția lucrărilor de construcții se va respinge dacă: