Mai jos veți regăsi testele grilă pentru domeniul Construcții edilitare, teste ajutătoare pentru pregătirea examenului de diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Question 1

Produsele pentru construcţii care poartă marcajul de conformitate CE sunt obligatoriu însoţite de:
Question 2

Schimbarile de directie se executa in functie de materialul conductei si de sistemul de imbinare, prin:
Question 3

La un control pe santier, constatati ca executantul fasoneaza armaturi din otel pentru realizarea unor carcase care urmeaza a fi inglobate intr-un element structural din beton armat, la o temperatura a mediului de – 7oC. Cum procedati:
Question 4

Executarea patului de pozare si montare a conductelor se va face numai:
Question 5

La lansarea tuburilor in transee nu se utilizeaza:
Question 6

Responsabilii tehnici cu execuția are obligația ca să:
Question 7

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Question 8

Proba vacuum se va face:
Question 9

Se supun la proba de presiune numai tronsoanele:
Question 10

Tuburile de beton precomprimat se utilizeaza pentru:
Question 11

Responsabilii tehnici cu execuția își pot desfășura activitatea ca și:
Question 12

Proba de presiune a conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa se executa numai la temperaturi de:
Question 13

Proiectul de sprijiniri pentru săpături este:
Question 14

Unde se măsoară presiunea de apă la proba de presiune la conductele de distribuție?
Question 15

Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
Question 16

Constitue contravenție:
Question 17

Care este lungimea maximă a tronsonului de probă la încercările de presiune a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ?
Question 18

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli:
Question 19

Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
Question 20

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
Question 21

Conform GE 046/2002, hidroizolaţia bazinelor şi rezervoarelor, se prevede:
Question 22

Proba de funcționare a stațiilor de pompare trebuie să confirme:
Question 23

În cazul în care responsabilul tehnic cu execuția nu mai desfășoară activitatea la o lucrare:
Question 24

Captarea unui izvor cuprinde:
Question 25

Constitue infracțiune și se pedepsește cu închisoare:
Question 26

Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
Question 27

Subtraversarea drumurilor judeţene cu conducte de aducţiune sau conducte de distribuţie a apei se va realiza în următoarele condiţii:
Question 28

Punerea în lucrare a umpluturilor se face în strate elementare a căror grosime se stabilește: