Mai jos veți regăsi testele grilă pentru domeniul Construcții edilitare, teste ajutătoare pentru pregătirea examenului de diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Question 1

Când se face recepţia la terminarea lucrărilor la staţiile de epurare?
Question 2

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
Question 3

În cazul în care responsabilul tehnic cu execuția constată neconformități ale execuției:
Question 4

În cadrul aceleeași investiții se admite ca verificatorul de proiecte să mai dețină calitatea:
Question 5

Tronsonul de probă la presiune la rețelele de distribuție a apei :
Question 6

Se supun la proba de presiune numai tronsoanele:
Question 7

Subtraversarea drumurilor judeţene cu conducte de aducţiune sau conducte de distribuţie a apei se va realiza în următoarele condiţii:
Question 8

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii are obligația,în perioada de pregătire a construcției:
Question 9

Autorizaţia de construire se poate emite, după caz, şi de către:
Question 10

În cazul în care recepția unei construcții nu a fost realizată aceasta se poate da în exploatare?
Question 11

Pentru o structura in cadre din beton armat, la ora 12:00 s-a finalizat turnarea betonului in stalpii de la parter. Procedura tehnica de executie a executantului, nu specifica la ce interval de timp poate incepere turnarea betonului in planseul peste parter. In acest caz, punerea in opera a betonului pentru realizarea planseului poate incepe:
Question 12

Agrementele tehnice în construcții stabilesc:
Question 13

Captarea unui izvor cuprinde:
Question 14

Proiectul de sprijiniri pentru săpături este:
Question 15

Înainte de punerea în funcțiune conductele se supun următoarelor încercări de presiune:
Question 16

Proba de presiune a conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă se consideră reuşită dacă:
Question 17

Captarile din izvoare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
Question 18

Adâncimea minimă la care se execută o reţea de alimentare cu apă rece este:
Question 19

Proba se consideră reușită pe tronsonul respectiv, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții
Question 20

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii are obligația,în perioada de execuția a lucrărilor:
Question 21

Prin "utilizare preconizată" se înțelege:
Question 22

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli:
Question 23

Adâncimea minimă la care se execută o reţea de alimentare cu apă rece poate fi egala cu adancimea de inghet?
Question 24

Documentul care permite executarea de lucrări de construcții este:
Question 25

Unde se măsoară presiunea de apă la proba de presiune la conductele de distribuție?
Question 26

În cazul unui complex format din 8 locuințe individuale se admite recepția la terminarea lucrărilor pentru una din locuințe?
Question 27

Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie, până la:
Question 28

Se supun la proba de presiune tronsoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: