Mai jos veți regăsi testele grilă pentru domeniul Construcții edilitare, teste ajutătoare pentru pregătirea examenului de diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Question 1

În cazul în care responsabilul tehnic cu execuția constată neconformități ale execuției:
Question 2

La terminarea montării armăturilor se verifică:
Question 3

Unde se măsoară presiunea de apă la proba de presiune la conductele de distribuție?
Question 4

La primirea în şantier a produselor din familia oţel-beton, venite fără modificări de la producător, acestea trebuie să fie însoţite de documentele:
Question 5

Proba de presiune a conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă se consideră reuşită dacă:
Question 6

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 7

Care este numărul maxim de porniri pe oră a pompei din stațiile de hidrofor?
Question 8

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie să verifice şi să avizeze:
Question 9

Captarile din izvoare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
Question 10

Înainte de punerea în funcțiune conductele se supun următoarelor încercări de presiune:
Question 11

Când se face recepţia la terminarea lucrărilor la staţiile de epurare?
Question 12

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli:
Question 13

Care este lungimea maximă a tronsonului de probă la încercările de presiune a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ?
Question 14

Pentru adancimea santului mai mare de 5m, latimea santului este :
Question 15

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 16

În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor beneficiarul dorește schimbarea funcțiunii unei clădiri din locuință în birouri, fără alte modificări constructive:
Question 17

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:
Question 18

Executarea patului de pozare si montare a conductelor se va face numai:
Question 19

Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:
Question 20

Folosirea de materiale şi produse pentru construcţii:
Question 21

Cu ocazia recepţiei lucrărilor comisia va examina:
Question 22

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţia finală, cartea tehnică:
Question 23

Adâncimea minimă la care se execută o reţea de alimentare cu apă rece poate fi egala cu adancimea de inghet?
Question 24

Adâncimea minimă la care se execută o reţea de alimentare cu apă rece este:
Question 25

Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie, până la:
Question 26

Schimbarile de directie se executa in functie de materialul conductei si de sistemul de imbinare, prin:
Question 27

Execuţia drenurilor orizontale colectoare şi absorbante se face începând:
Question 28

Proba se consideră reușită pe tronsonul respectiv, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții