Mai jos regăsiţi un set de teste grilă ce au rolul de a vă ajută în pregătirea pentru examen precum şi în pregătirea continuă a diriginţilor de şantier sau responsabililor tehnici cu execuția.

Modulul de teste grilă de mai jos vizează legislaţia în domeniul construcţiilor.

Question 1

Comisia de recepţie poate fi formată din doi membri:
Question 2

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 3

Dirigintele de şantier asigură verificarea de calitate a proiectului tehnic ca şi reprezentant al:
Question 4

Durata de garanţie a unei locuinţe individuale parter şi mansardă poate fi:
Question 5

Comisia de recepţie poate înainta investitorului procesul verbal cu propunerea:
Question 6

În cadrul comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții dirigintele de șantier va avea rolul de:
Question 7

Cine emite dispozițiile de șantier cate vizează modificarea soluțiilor tehnice?
Question 8

Cartea tehnică cuprinde:
Question 9

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 10

Dirigintele de şantier va accepta desfăşurarea de lucrări de construcţii doar:
Question 11

Anunţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii privind întreruperea lucrărilor o perioadă mai lungă de timp, alta decât cea de timp friguros, reprezintă obligaţia:
Question 12

Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
Question 13

Diriginţii de şantier au obligaţia legală:
Question 14

Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la autorizarea personalului atestat cu responsabilităţi în domeniul calităţii:
Question 15

Responsabilitatea obținerii autorizației de construire revine:
Question 16

Se pot institui niveluri de calitate pentru execuţia lucrărilor de construcţii inferioare reglementărilor tehnice?
Question 17

Produsele pentru construcții care au ca specificaţie tehnică un agrement tehnic european elaborat de un organism din altă ţară pot fi utilizate în România?
Question 18

Constitue contravenție:
Question 19

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
Question 20

Dirigintele de şantier are obligaţia legală:
Question 21

Obligaţia urmăririi îndeplinirii obiecţiilor semnalate în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor revine:
Question 22

Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
Question 23

Dirigintele de şantier este obligat să participe:
Question 24

În perioada de garanţie acordată lucrărilor apare un defect care impune remedierea; durata de reparaţie este de trei luni; în acest caz:
Question 25

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.