Mai jos regăsiţi un set de teste grilă ce au rolul de a vă ajută în pregătirea pentru examen precum şi în pregătirea continuă a diriginţilor de şantier sau responsabililor tehnici cu execuția.

Modulul de teste grilă de mai jos vizează legislaţia în domeniul construcţiilor.

Question 1

În toate situațiile din comisie de recepția va face parte în mod obligatoriu:
Question 2

Dirigintele de şantier este obligat să participe:
Question 3

În perioada de garanţie acordată lucrărilor apare un defect care impune remedierea; durata de reparaţie este de trei luni; în acest caz:
Question 4

Dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier:
Question 5

Dirigintele de şantier asigură verificarea de calitate a proiectului tehnic ca şi reprezentant al:
Question 6

Dirigintele de şantier are obligaţia legală:
Question 7

Constitue contravenție:
Question 8

Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
Question 9

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Question 10

Diriginţii de şantier au dreptul şi obligaţia de a interzice:
Question 11

Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
Question 12

Cine remediază defectele apărute în perioada de garanție?
Question 13

Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei reprezintă obligativitatea:
Question 14

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 15

În cazul în care investitorul decide motivat preluarea de la executant a unei părți de construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție între cei doi se încheie un:
Question 16

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
Question 17

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 18

Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
Question 19

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 20

În cadrul aceleeași investiții se admite ca verificatorul de proiecte să mai dețină calitatea:
Question 21

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţie, cartea tehnică:
Question 22

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 23

Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la autorizarea personalului atestat cu responsabilităţi în domeniul calităţii:
Question 24

Dirigintele de şantier are obligaţia să verifice:
Question 25

Cine este responsabil de strângerea documentelor de la proiectant şi constructor, precum şi de completarea cărţii tehnice conform prevederilor legale:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.