Mai jos regăsiţi un set de teste grilă ce au rolul de a vă ajută în pregătirea pentru examen precum şi în pregătirea continuă a diriginţilor de şantier sau responsabililor tehnici cu execuția.

Modulul de teste grilă de mai jos vizează legislaţia în domeniul construcţiilor.

Question 1

Nu se supun controlului de stat în construcții, exercitate de I.S.C.:
Question 2

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 3

În perioada de execuţie dirigintele de şantier este obligat legal să:
Question 4

Secretariatul comisiei de recepţie se va asigura de către:
Question 5

Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei reprezintă obligativitatea:
Question 6

În cadrul comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții dirigintele de șantier va avea rolul de:
Question 7

Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
Question 8

În perioada de garanţie acordată lucrărilor apare un defect care impune remedierea; durata de reparaţie este de trei luni; în acest caz:
Question 9

Responsabilitatea obținerii autorizației de construire revine:
Question 10

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 11

Pentru un bloc de locuinţe cu 20 de apartamente şi patru niveluri, garanţia acordată va fi de:
Question 12

Dirigintele de şantier are obligaţia de a interzice:
Question 13

În cazul în care comisia de recepție este formată din 7 membri aceasta va funcționa dacă și numai dacă vor fi prezenți:
Question 14

Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
Question 15

Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
Question 16

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 17

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 18

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 19

Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la autorizarea personalului atestat cu responsabilităţi în domeniul calităţii:
Question 20

Stabilirea fazelor determinante reprezintă obligaţia:
Question 21

Cine emite dispozițiile de șantier cate vizează modificarea soluțiilor tehnice?
Question 22

Dirigintele de şantier are obligaţia să verifice:
Question 23

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţie, cartea tehnică:
Question 24

În cazul unui complex format din 8 locuințe individuale se admite recepția la terminarea lucrărilor pentru una din locuințe?
Question 25

Este datoria legală a dirigintelui de şantier:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.