Mai jos regăsiţi un set de teste grilă ce au rolul de a vă ajută în pregătirea pentru examen precum şi în pregătirea continuă a diriginţilor de şantier sau responsabililor tehnici cu execuția.

Modulul de teste grilă de mai jos vizează legislaţia în domeniul construcţiilor.

Question 1

Verificarea proiectelor pentru construcțiile din categoria D de importanță:
Question 2

Cine remediază defectele apărute în perioada de garanție?
Question 3

Cartea tehnică cuprinde:
Question 4

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 5

Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
Question 6

În perioada de execuţie dirigintele de şantier este obligat legal să:
Question 7

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Question 8

Nu este în sarcina dirigintelui de şantier, conform legii:
Question 9

Folosirea de materiale şi produse pentru construcţii:
Question 10

Obţinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor este responsabilitatea:
Question 11

Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei reprezintă obligativitatea:
Question 12

Dirigintele de şantier este obligat să participe:
Question 13

Stabilirea fazelor determinante reprezintă obligaţia:
Question 14

Este datoria legală a dirigintelui de şantier:
Question 15

Verificatorul de proiecte asigură verificarea de calitate a documentaţiei ca şi reprezentant al:
Question 16

Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la autorizarea personalului atestat cu responsabilităţi în domeniul calităţii:
Question 17

Responsabilitatea obținerii autorizației de construire revine:
Question 18

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 19

Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
Question 20

În cadrul aceleeași investiții se admite ca verificatorul de proiecte să mai dețină calitatea:
Question 21

Din comisiile de recepţie vor face obligatoriu parte:
Question 22

Produsele pentru construcții care au ca specificaţie tehnică un agrement tehnic european elaborat de un organism din altă ţară pot fi utilizate în România?
Question 23

Postutilizarea construcțiile se referă la:
Question 24

Recepţia lucrărilor se va organiza:
Question 25

Secretariatul comisiei de recepţie se va asigura de către:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.