Mai jos regăsiţi un set de teste grilă ce au rolul de a vă ajută în pregătirea pentru examen precum şi în pregătirea continuă a diriginţilor de şantier sau responsabililor tehnici cu execuția.

Modulul de teste grilă de mai jos vizează legislaţia în domeniul construcţiilor.

Question 1

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţie, cartea tehnică:
Question 2

Se pot institui niveluri de calitate pentru execuţia lucrărilor de construcţii inferioare reglementărilor tehnice?
Question 3

Folosirea de materiale şi produse pentru construcţii:
Question 4

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 5

Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
Question 6

În cadrul aceleeași investiții se admite ca verificatorul de proiecte să mai dețină calitatea:
Question 7

În perioada de garanţie acordată lucrărilor apare un defect care impune remedierea; durata de reparaţie este de trei luni; în acest caz:
Question 8

Cartea tehnică cuprinde:
Question 9

În perioada de execuţie dirigintele de şantier este obligat legal să:
Question 10

La care din următoarele lucrări este obligatorie prezenţa dirigintelui de şantier:
Question 11

Produsele pentru construcţii care poartă marcajul de conformitate CE sunt obligatoriu însoţite de:
Question 12

În cadrul comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții dirigintele de șantier va avea rolul de:
Question 13

Verificarea proiectelor pentru construcțiile din categoria D de importanță:
Question 14

În funcţie de situaţie, comisiile de recepţie pot fi formate din cel puţin:
Question 15

Diriginţii de şantier au dreptul şi obligaţia de a interzice:
Question 16

Dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier:
Question 17

Dirigintele de şantier are obligaţia legală:
Question 18

Dirigintele de şantier are obligaţia de a interzice:
Question 19

Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei reprezintă obligativitatea:
Question 20

Nu se supun controlului de stat în construcții, exercitate de I.S.C.:
Question 21

Documentul care permite executarea de lucrări de construcții este:
Question 22

Recepţia lucrărilor se va face şi se admite de către:
Question 23

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Question 24

Autorizaţia de construire se poate emite, după caz, şi de către:
Question 25

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.