Mai jos regăsiţi un set de teste grilă ce au rolul de a vă ajută în pregătirea pentru examen precum şi în pregătirea continuă a diriginţilor de şantier sau responsabililor tehnici cu execuția.

Modulul de teste grilă de mai jos vizează legislaţia în domeniul construcţiilor.

Question 1

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 2

Nu se supun controlului de stat în construcții, exercitate de I.S.C.:
Question 3

Secretariatul comisiei de recepţie este asigurat de către:
Question 4

Cine emite dispozițiile de șantier cate vizează modificarea soluțiilor tehnice?
Question 5

Dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier:
Question 6

Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
Question 7

Recepţia lucrărilor se va face şi se admite de către:
Question 8

Cartea tehnică cuprinde:
Question 9

Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
Question 10

Care este obligaţia legală a dirigintelui de şantier cu privire la Panoul de organizare de şantier:
Question 11

Produsele pentru construcţii care poartă marcajul de conformitate CE sunt obligatoriu însoţite de:
Question 12

Nu se supune controlului de stat al calităţii în construcţii:
Question 13

Din comisiile de recepţie vor face obligatoriu parte:
Question 14

Dirigintele de şantier va accepta desfăşurarea de lucrări de construcţii doar:
Question 15

La sfârşitul lucrărilor de construcţii, după recepţie, cartea tehnică:
Question 16

Cine remediază defectele apărute în perioada de garanție?
Question 17

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
Question 18

Verificatorul de proiecte asigură verificarea de calitate a documentaţiei ca şi reprezentant al:
Question 19

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Question 20

Autorizaţia de construire se poate emite, după caz, şi de către:
Question 21

Dirigintele de șantier este obligat să semneze:
Question 22

Comisia de recepţie poate înainta investitorului procesul verbal cu propunerea:
Question 23

În cadrul aceleeași investiții se admite ca verificatorul de proiecte să mai dețină calitatea:
Question 24

Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
Question 25

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.