Mai jos veți regăsi modele de grile ajutătoare pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția pentru domeniul 2, respectiv Construcții civile, Industriale și Agricole. Poate exista un răspuns, două sau mai multe corecte.

Question 1

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 2

Cu ocazia recepţiei lucrărilor comisia va examina:
Question 3

Recepţia lucrărilor se va organiza:
Question 4

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 5

Obţinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor este responsabilitatea:
Question 6

În cadrul comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții dirigintele de șantier va avea rolul de:
Question 7

Care este înălțimea maximă până la care se admite ca eșafodajele să fie folosite fără a necesita proiect tehnologic?
Question 8

Principalele metode de tratare /protecţie a betonului după turnare sunt:
Question 9

Pentru o structura in cadre din beton armat, la ora 12:00 s-a finalizat turnarea betonului in stalpii de la parter. Procedura tehnica de executie a executantului, nu specifica la ce interval de timp poate incepere turnarea betonului in planseul peste parter. In acest caz, punerea in opera a betonului pentru realizarea planseului poate incepe:
Question 10

La obiectele de construcţii ale căror lucrări de execuţie se sistează în perioada de timp friguros se vor lua măsuri de:
Question 11

Inaltimea de cadere libera a betonului, atunci cand se betoneaza placa unui planseu va fi de maxim:
Question 12

In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor pompate trebuie sa se ia masuri astfel incat:
Question 13

În cursul betonării elementelor de construcţii, se consemneaza in condica de betoane:
Question 14

Stabilirea fazelor determinante reprezintă obligaţia:
Question 15

După verificarea cofrajelor și în cazul conformității acestora se va întocmi următorul document:
Question 16

La primirea în şantier a produselor din familia oţel-beton, venite fără modificări de la producător, acestea trebuie să fie însoţite de documentele:
Question 17

Diriginţii de şantier au obligaţia legală:
Question 18

Pentru tabla cutata, utilizata la realizarea placii compuse din tabla cutata-beton, se recomanda ca grosimea acesteia sa nu fie mai mica de:
Question 19

Constitue infracțiune și se pedepsește cu închisoare:
Question 20

Dirigintele de şantier are obligaţia legală:
Question 21

Cati distantieri sunt necesari pentru mentinerea la pozitie a armaturilor montate intr-un metru patrat de placa :
Question 22

Receptia armaturii montate la elementele din beton armat, prin verificarea armaturii montate, inclusiv verificarea calitatii sudurilor, daca este cazul, constituie faza determinanta:
Question 23

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
Question 24

Primul strat de beton, turnat intr-un perete structural din beton armat, va avea grosimea de cel mult:
Question 25

Până la ce adâncime se pot executa săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi, în cazul terenurilor necoezive sau slab coezive:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.