Mai jos veți regăsi modele de grile ajutătoare pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția pentru domeniul 2, respectiv Construcții civile, Industriale și Agricole. Poate exista un răspuns, două sau mai multe corecte.

Question 1

In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor pompate trebuie sa se ia masuri astfel incat:
Question 2

Secretariatul comisiei de recepţie se va asigura de către:
Question 3

Executantul efectueaza incercarea de tasare pe betonul proaspat, cu conul etalon, care trebuie sa fie confectionat dintr-un metal care nu este atacat direct de pasta de ciment si are urmatoarele caracteristici geometrice:
Question 4

La un control pe santier, constatati ca executantul fasoneaza armaturi din otel pentru realizarea unor carcase care urmeaza a fi inglobate intr-un element structural din beton armat, la o temperatura a mediului de – 7oC. Cum procedati:
Question 5

Cum se leaga incrucisarile de armaturi la stalpi si grinzi
Question 6

Inaltimea de cadere libera a betonului, atunci cand se betoneaza placa unui planseu va fi de maxim:
Question 7

Receptia armaturii montate la elementele din beton armat, prin verificarea armaturii montate, inclusiv verificarea calitatii sudurilor, daca este cazul, constituie faza determinanta:
Question 8

În perioada de garanţie acordată lucrărilor apare un defect care impune remedierea; durata de reparaţie este de trei luni; în acest caz:
Question 9

Expertizarea clădirilor este responsabilitatea:
Question 10

Care este înălțimea maximă până la care se admite ca eșafodajele să fie folosite fără a necesita proiect tehnologic?
Question 11
Verificarea cofrajelor și sustinerilor acestora se efectueaza:Question 12

Recepţia lucrărilor se va organiza:
Question 13

Principalele metode de tratare /protecţie a betonului după turnare sunt:
Question 14

Produsele pentru construcții care au ca specificaţie tehnică un agrement tehnic european elaborat de un organism din altă ţară pot fi utilizate în România?
Question 15

Care din următoarele verificari sunt obligatorii la terminarea săpăturilor pentru fundaţii în raport cu prevederile proiectului:
Question 16

Până la ce adâncime se pot executa săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi, în cazul terenurilor necoezive sau slab coezive:
Question 17

Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezintă rezistenţa caracteristică fckcil / fckcub pe baza căreia este definită clasa betonului?
Question 18

Nu se supun controlului de stat în construcții, exercitate de I.S.C.:
Question 19

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi instalaţiile aferente se vor numi de către:
Question 20

Clasa minima a betonului, utilizat pentru realizarea elementelor seismice principale, in structuri din clasa de ductilitate inalta, este:
Question 21

Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
Question 22

Constitue contravenție:
Question 23

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 24

Verificarea de calitate a proiectelor reprezintă obligația:
Question 25

Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?
Iată și câteva modele de Studii de Caz.