Modele ajutătoare teste grilă Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu, pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția- pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte.

Question 1

Investitorul transmite către I.S.C., în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor:
Question 2

Pentru îmbrăcăminiţile bituminoase cilindrate, executate la cald, măsurarea denivelărilor în sens transversal se face:
Question 3

Lucrările de colmatare la rece se execută cu mastic bituminos când:
Question 4

Diriginţii de şantier au obligaţia legală:
Question 5

Dirigintele de şantier este obligat să participe:
Question 6

Circulația auto peste îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment se poate face numai după:
Question 7

Receptia imbracamintilor din beton de ciment se face in etape, dupa cum urmeaza:
Question 8

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face :
Question 9

Convocarea de participare la faze determinante se face de către:
Question 10

Care din următoarele terenuri este bun de fundare?
Question 11

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 12

Dirigintele de şantier asigură verificarea de calitate a proiectului tehnic ca şi reprezentant al:
Question 13

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de către:
Question 14

Înainte de executarea îmbrăcămintei de ciment, pe fundaţie se aşterne un strat de nisip şi hârtie Kraft sau folie de polietilenă. Pentru care tip de fundaţie este obligatorie această prevedere?
Question 15

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către:
Question 16

Imbracamintile rutiere din beton de ciment pot fi executate la temperaturi negative?:
Question 17

Autorizaţia de construire se poate emite, după caz, şi de către:
Question 18

Mortarul preparat in vederea executiei lucrarilor de zidarie a inceput sa faca priza. Executantul il reintroduce in malaxor, adauga aportul de apa necesar si intentioneaza utilizarea acestuia. Acceptati punerea in opera?
Question 19

Se pot institui niveluri de calitate pentru execuţia lucrărilor de construcţii inferioare reglementărilor tehnice?
Question 20

Stratul de fundaţie alcătuit din balast sau din agregate naturale se recomandă să aibă o grosime de cel mult:
Question 21

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 22

Se poate efectua recepţia la terminarea lucrărilor de modernizare a unui drum, în situaţia în care şanţurile/rigolele nu au fost executate?
Question 23

Declivitatea în profil longitudinal,pentru îmbrăcămințile rutiere din beton de ciment, pentru drumurile publice de orice clasă tehnică va fi de maxim:
Question 24

Grosimea maximă constructivă a stratului de bază din mixtură asfaltică cu aşternere mecanizată este de:
Question 25

Înainte de aşternerea mixturii asfaltice, stratul suport este supus lucrărilor pregătitoare privind:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.