Modele ajutătoare teste grilă Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu, pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția- pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte.

Question 1

Cât sunt pantele transversale a platformei în cazul drumurilor pietruite?
Question 2

Care este lungimea minimă pe care se vor pietrui ramurile unei intersecţii când se intersectează un drum pietruit cu drumuri de pământ ?
Question 3

În cazul îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment, strierea suprafeței:
Question 4

Autorizaţia de construire se poate emite, după caz, şi de către:
Question 5

Se poate efectua recepţia la terminarea lucrărilor de modernizare a unui drum, în situaţia în care şanţurile/rigolele nu au fost executate?
Question 6

Până la ce adâncime se pot executa săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi, în cazul terenurilor necoezive sau slab coezive:
Question 7

Care este temperatura minimă acceptată la aşternere  a mixturii asfaltice tip BAP executată cu bitum  tip D 60/80?
Question 8

Pentru un bloc de locuinţe cu 20 de apartamente şi patru niveluri, garanţia acordată va fi de:
Question 9

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 10

Cine remediază defectele apărute în perioada de garanție?
Question 11

Rosturile de dilatație transversală la îmbrăcămințile rutiere din beton de ciment se vor realiza:
Question 12

Dirigintele de şantier va accepta desfăşurarea de lucrări de construcţii doar:
Question 13

Ce trebuie făcut în cazul în care umiditatea materialului nu corespunde cu cea indicată în proiect:
Question 14

Receptia pieselor inglobate montate la elementele din beton armat, prin verificarea pieselor inglobate montate, constituie faza determinanta:
Question 15

Obligaţia urmăririi îndeplinirii obiecţiilor semnalate în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor revine:
Question 16

Rosturile de dilatare la îmbrăcămințile rutiere din beton de ciment vor avea deschiderea de:
Question 17

Cu ocazia recepţiei lucrărilor comisia va examina:
Question 18

Este datoria legală a dirigintelui de şantier:
Question 19

Ce tipuri de pământuri se utilizează la executarea lucrărilor de terasamente?
Question 20

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 21

Tipurile de îmbrăcăminţi bituminoase care se execută pe partea carosabilă a podurilor rutiere sunt (conform Normativului AND 546):
Question 22

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi instalaţiile aferente se vor numi de către:
Question 23

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 24

Declivitatea în profil longitudinal,pentru îmbrăcămințile rutiere din beton de ciment, pentru drumurile publice de orice clasă tehnică va fi de maxim:
Question 25

Verificarea calității cimentului se va face:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.