Modele ajutătoare teste grilă Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu, pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția- pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte.

Question 1

Înainte de aşternerea mixturii asfaltice, stratul suport este supus lucrărilor pregătitoare privind:
Question 2

Care este lungimea minimă pe care se vor pietrui ramurile unei intersecţii când se intersectează un drum pietruit cu drumuri de pământ ?
Question 3

Verificarea proiectelor pentru construcțiile din categoria D de importanță:
Question 4

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face :
Question 5

Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton de ciment, înainte de darea în exploatare, este apreciată drept corespunzatoare, daca:
Question 6

Obligaţia urmăririi îndeplinirii obiecţiilor semnalate în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor revine:
Question 7

Lucrările de remediere pe timp friguros cu mixturi asfaltice stocabile nu se pot executa:
Question 8

Care este temperatura minimă acceptată la aşternere  a mixturii asfaltice tip BAP executată cu bitum  tip D 60/80?
Question 9

La primirea în şantier a produselor din familia oţel-beton, venite fără modificări de la producător, acestea trebuie să fie însoţite de documentele:
Question 10

În toate situațiile din comisie de recepția va face parte în mod obligatoriu:
Question 11

Pentru un bloc de locuinţe cu 20 de apartamente şi patru niveluri, garanţia acordată va fi de:
Question 12

Punerea în lucrare a umpluturilor se face în strate elementare a căror grosime se stabilește:
Question 13

Cât sunt pantele transversale a platformei în cazul drumurilor pietruite?
Question 14

Dirigintele de şantier asigură verificarea de calitate a proiectului tehnic ca şi reprezentant al:
Question 15

Dirigintele de şantier are obligaţia să verifice:
Question 16

Stratul executat din beton slab de ciment, poate fi acoperit cu îmbrăcăminte de beton:
Question 17

Durata maximă de tranport a betonului proaspăt nu va depăși niciodată:
Question 18

Din comisia recepției finale va face parte în mod obligatoriu:
Question 19

Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
Question 20

Care este înălțimea maximă până la care se admite ca eșafodajele să fie folosite fără a necesita proiect tehnologic?
Question 21

Stabilirea fazelor determinante reprezintă obligaţia:
Question 22

Tratamentele bituminoase cu bitum aditivat se executa in scopul:
Question 23

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 24

Care sunt lucrările pregătitoare pentru execuţia pietruirii unui drum de pământ, în cazul unui terasament existent?
Question 25

Ce trebuie făcut în cazul în care umiditatea materialului nu corespunde cu cea indicată în proiect:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.