Modele ajutătoare teste grilă Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu, pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția- pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte.

Question 1

Până la ce adâncime se pot executa săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi, în cazul terenurilor necoezive sau slab coezive:
Question 2

Cum se executa prima trecere a utilajului de compactare pe sectoarele in rampa?:
Question 3

În conformitate cu prevederile HG 622/2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie sa fie însoţit de următoarele informaţii:
Question 4

Stratul de fundaţie alcătuit din balast sau din agregate naturale se recomandă să aibă o grosime de cel mult:
Question 5

Recepţia lucrărilor se va organiza:
Question 6

Diriginţii de şantier au dreptul şi obligaţia de a interzice:
Question 7

Cât sunt pantele transversale a platformei în cazul drumurilor pietruite?
Question 8

Cine remediază defectele apărute în perioada de garanție?
Question 9

Din comisiile de recepţie vor face obligatoriu parte:
Question 10

La fundatiile care au profilul transversal diferit de cel al imbracamintii rutiere egalizarea se face cu:
Question 11

La primirea în şantier a produselor din familia oţel-beton, venite fără modificări de la producător, acestea trebuie să fie însoţite de documentele:
Question 12

Recepţia lucrărilor se va face şi se admite de către:
Question 13

Unde se execută rosturile de dilataţie transversale la îmbrăcămintea din beton de ciment ?
Question 14

Grosimea maximă constructivă a stratului de bază din mixtură asfaltică cu aşternere mecanizată este de:
Question 15

Pentru îmbrăcăminţile bituminoase din 2 straturi, alegeţi afirmaţiile corecte privind rosturile de lucru transversale şi longitudinale ale stratului de uzură:
Question 16

Pentru buna desfasurare a punerii in opera a betonului este necesara crearea unor spatii intre armaturi in vederea patrunderii vibratorului. Aceste spatii vor avea dimensiunea minima de:
Question 17

Ce tipuri de pământuri se utilizează la executarea lucrărilor de terasamente?
Question 18

Este datoria legală a dirigintelui de şantier:
Question 19

Verificarea calității cimentului se va face:
Question 20

Ce reprezintă Faza Determinantă?
Question 21

Stabilirea fazelor determinante reprezintă obligaţia:
Question 22

Care este grosimea minimă a îmbrăcămintei la executarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment?
Question 23

Normativul NE014/2002 se aplică la:
Question 24

Ce tipuri de ciment se utilizează la prepararea betoanelor rutiere de ciment ?
Question 25

Constitue infracțiune și se pedepsește cu închisoare:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.