Modele ajutătoare teste grilă Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu, pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția- pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte.

Question 1

Cu ocazia recepţiei lucrărilor comisia va examina:
Question 2

În ce condiţii se pot executa săpături lângă construcţii existente:
Question 3

Nu se supun controlului de stat în construcții, exercitate de I.S.C.:
Question 4

Produsele pentru construcții care au ca specificaţie tehnică un agrement tehnic european elaborat de un organism din altă ţară pot fi utilizate în România?
Question 5

Care este obligaţia legală a dirigintelui de şantier cu privire la Panoul de organizare de şantier:
Question 6

Normativul NE014/2002 se aplică la:
Question 7

Pentru un bloc de locuinţe cu 20 de apartamente şi patru niveluri, garanţia acordată va fi de:
Question 8

Lucrările de colmatare la rece se execută cu mastic bituminos când:
Question 9

Stabilirea fazelor determinante reprezintă obligaţia:
Question 10

Rosturile de dilatare la îmbrăcămințile rutiere din beton de ciment vor avea deschiderea de:
Question 11

Care sunt verificările ce se fac la pregătirea suprafeţelor de remediat executate cu mixturi asfaltice la cald:
Question 12

Grosimea maximă constructivă a stratului de bază din mixtură asfaltică cu aşternere mecanizată este de:
Question 13

Autorizația de construire se emite, după caz, de către:
Question 14

În cazul în care nu se pot evita rosturile de lucru, suprafaţa acestora va fi:
Question 15

Declivitatea în profil longitudinal,pentru îmbrăcămințile rutiere din beton de ciment, pentru drumurile publice de orice clasă tehnică va fi de maxim:
Question 16

Intervențiile asupra construcțiilor existente se realizează pe baza:
Question 17

Cine emite dispozițiile de șantier cate vizează modificarea soluțiilor tehnice?
Question 18

Care este temperatura minimă acceptată la aşternere  a mixturii asfaltice tip BAP executată cu bitum  tip D 60/80?
Question 19

Pentru îmbrăcăminţile bituminoase din 2 straturi, alegeţi afirmaţiile corecte privind rosturile de lucru transversale şi longitudinale ale stratului de uzură:
Question 20

Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton de ciment, înainte de darea în exploatare, este apreciată drept corespunzatoare, daca:
Question 21

Ce tipuri de ciment se utilizează la prepararea betoanelor rutiere de ciment ?
Question 22

În cazul îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment, strierea suprafeței:
Question 23

Comisiile pentru recepţionarea construcţiilor de importanţă excepţională:
Question 24

Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
Question 25

Care este cota minimă a fundului şanţurilor sub nivelul patului drumului pentru diminuarea riscului de producere a degradărilor din îngheţ-dezgheţ în cazul drumurilor pietruite?
Iată și câteva modele de Studii de Caz.