Iată lista completă de procese verbal ce se întocmesc la o construcţie normală:

 1. Fişa Obiectivului;
 2. Numiri pentru diriginte de şantier, responsabil tehnic cu execuţia, responsabilul cu controlul calităţii, şeful de şantier;
 3. Proces verbal de predare-primire amplasament;
 4. Proces verbal de trasare al terenului şi al construcţiei;
 5. Proces verbal de stabilire a cotei de fundare;
 6. Proces verbal de stabilire a naturii terenului de fundare;
 7. Proces verbal de lucrări ascunse- armare fundaţie;
 8. Proces verbal de recepţie calitativă a  aspectului betonului din fundaţie;
 9. Proces verbal de lucrări ascunse – armare grinzi fundaţie;
 10. Proces verbal de recepţie calitativă a aspectului betonului din fundaţie;
 11. Proces verbal de lucrări ascunse – compactarea argilă între grinzi fundaţie şi strat rupere capilaritate;
 12. Proces verbal de lucrări ascunse – armare placă cotă o;
 13. Proces verbal pe faze determinante;
 14. Proces verbal de recepţie calitativă a aspectului betonului de cotă o;
 15. Proces verbal de recepţie a infrastructurii;
 16. Proces verbal de recepţie calitativă a zidăriei parter;
 17. Proces verbal de lucrări ascunse – armare stâlpi parter;
 18. Proces verbal de recepţie calitativă – aspect beton stâlpi parter;
 19. Proces verbal de lucrări ascunse – armare placă peste parter;
 20. Proces verbal pe faze determinante;
 21. Proces verbal de recepţie calitativă  – aspect beton placă peste parter;
 22. … similar celelalte niveluri;
 23. Proces verbal de recepţie calitativă  – şarpantă de lemn;
 24. Proces verbal de recepţie calitativă – ignifugare elemente şarpantă de lemn;
 25. Proces verbal de recepţie a suprastructurii.
 26. Se va mai asigura: completarea condicii de betoane, întocmirea proceselor verbale de trasabilitate, păstrarea agrementelor şi certificatelor tehnice aferente materialelor.