Descărcaţi Logo asociaţie Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier.

Logo-ul asociaţiei se poate folosi de membri pentru a-şi dovedi aderenţa la asociaţie ca şi membru.

El se poate utiliza neîngrădit alături de siglele companiilor ce oferă servicii de dirigenţie de şantier, pe cărţile de vizită, pe site-ul propriu,  în încheierea pe cărţile de vizită.