Câteva aspecte ce trebuiesc luate în considerare în cazul reţelelor de canalizare:

a. instalaţia interioară de canalizare se racordează la cea exterioară prin intermediul unui cămin de vizitare amplasat la nu mai puţin de 1,50m de clădire dar nici mai mult de 10,00m de clădire;

b. viteza maximă admisă în reţelele exterioare din PVC este de 3m/s pentru canalizarea menajeră şi maxim 5m/s pentru cea pluvială; la debitul orar maxim se va asigura o viteză de autocurăţire de minim 0,7m/s; se recomandă ca panta să nu fie mai mică de 0,05%; pe distanţe cu pante mari se vor folosi cămine de rupere pentru a se asigura panta minimă de autocurăţire;

c. gradul de umplere maxim admis este de 0,70(conducte mai mici de 450mm) sau 0,80(conducte mai mari de 450mm);

d. abateri limită la pante: +-10%, la cote +-50mm dar nu mai mult decât abaterile la pante;

e. se vor proba tronsoane de maxim 500 de m de canalizare;

f. se recomandă ca racordul dintr-o incintă la un punct de canalizare să se facă într-un singur punct;

g. distante maxime de montare a dispozitivelor de curatire la canalizare

h. la maxim 8 niveluri, dar nu mai mult de 45m se vor realiza devieri sub unghi de 45o a coloanelor verticale din clădiri; înainte şi după deviere se va monta piese de curăţire;

i. se vor monta piese de curăţire la baza coloanelor, deasupra ultimei ramificaţii şi la fiecare două niveluri; montarea se va face la 0,40-0,80m de la pardoseală;

j. coloanele de la grupurile sanitare şi cele de la bucătării nu se admit decât separate; de asemenea nu se admit aceleaşi coloane pentru apartamente alăturate de pe acelaşi nivel;

k. coloanele de scurgere de la bucătării sunt de minim 70mm  pentru maxim 3 niveluri şi 100mm pentru mai multe;

l. fiecare coloană verticală va avea asigurată ventilarea directă; conductele orizontale ce deservesc mai mult de 3 closete vor avea asigurată ventilarea secundară; la clădiri mai înalte de 45 m se va prevedea ventilare auxiliară pentru coloane şi legare la maxim 3-4 niveluri;

m. canalele de ventilare se prelungesc peste nivelul acoperişului cu minim 50cm cu conducte din fontă şi capace de protecţie;

n. se admite legarea mai multor coloane de ventilare într-una singură;

o. la coloanele de scurgere a apelor meteorice la clădiri cu maxim 45 m se vor prevedea piese de curăţire la primul şi ultimul nivel;

debit maxim de curgere prin coloanele de canalizare in functie de diametrul conducte

(adică o viteză medie de 0,5m/s)

p. coloana de ventilare naturală poate avea diametrul mai mic cu un diametru decât al conductei, dar nu mai puţin de 50mm;

  • pentru conductele de canalizare se vor face următoarele probe: proba de etanşeitate, proba de funcţionare; proba de etanşeitate se face la apele meteorice prin umplerea întregii coloane iar la apele menajere până la nivelul de refulare prin sifoane de pardoseală sau prin obiectele sanitare; se va verifica etanşeitatea conductelor şi îmbinărilor; proba de funcţionalitate se va face prin deschiderea de robinete suficiente care să asigure debitul de calcul şi prin verificarea condiţiilor de scurgere; se verifică pantele, starea pieselor de susţinere, existenţa pieselor de curăţire.