Conform art. 8.1.7. din NE 012 executantul va realiza încercarea la tracţiune, încercarea la îndoire simplă şi încercarea la îndoire dezdoire  pe câte trei epruvete din fiecare lot şi diametru.