Conform art. 8.3.7. din NE012 dispunerea distanţierilor pentru al doilea rând se va face cel puţin 1bucată/m² atât la plăci cât şi la pereţi, iar în cazul consolelor plăcilor 4bucăţi/m².

Conform art. 8.3.8. din NE012 dispunerea distanţierilor faţă de cofraj se va face astfel: cel puţin 2buc/m² de placă sau perete şi cel puţin 1buc/m, în două părţi ale aceluiaşi laturi la grinzi şi stâlpi.

Nu se vor admite distanţieri decât din plastic şi mortar/beton.