Conform I9 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor :

  • vitezele maxime recomandate în reţelele de alimentare cu apă, sunt:

a. pentru spitale şi săli de spectacole: 1,5m/s;

b. pentru clădiri de locuit şi social  – culturale: 2,0 m/s;

c. pentru hidranţii de incendiu, clădiri de producţie, instalaţii de apă tehnologice şi instalaţii de apă potabilă în industrii: 3,0 m/s;

  • vitezele recomandate pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu apă pentru consum menajer sunt:

viteze recomandate dimensionare circulatie apa calda sau rece in conducte

  • pentru conductele mai mari de 200mm se vor admite vane de ramificaţii şi conducte doar în cămine;
  • panta minimă a conductelor de alimentare cu apă este de 0,1% dacă diametrul este până la 2” şi se admite amplasarea orizontală în rest;
  • distanţa între conductele de alimentare cu apă şi elementele de construcţie este de minim 10cm;
  • probele la conductele de alimentare cu apă sunt: proba de etanşeitate la presiune la rece, proba de etanşeitate şi rezistenţă la cald a conductelor de apă caldă şi a celor de circulaţie, proba de funcţionare la apă caldă şi rece; proba se va face la 1,5 x presiune de lucru, dar nu mai puţin de 6 bari; conductele se vor ţine sub presiune nu mai puţin de 20 de minute, timp în care nu se admite scăderea presiunii, dar nu mai puţin de timpul necesar efectuării tuturor verificărilor; pompa de încercări hidraulice se va monta în punctul cel mai de jos; proba de funcţionare la apă caldă şi rece se va face la presiunea de lucru după montarea obiectelor prin deschiderea şi închiderea succesivă; se va asigura deschiderea unui număr de robinete aferent debitului de calcul; la conductele de apă caldă se face încărcarea cu apă la 55-60C; după răcire se face proba de presiune la rece;