Conform I9 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, art. 3.2, pentru clădirile de locuit se recomandă dotarea cu următoarele obiecte şi accesoriile respective:

 • * pentru camere de baie: căzi de baie cu baterie amestecătoare de baie; lavoar din porţelan sanitar, cu bateria amestecătoare de apă caldă şi apă rece, prevăzută cu piesă tip perlator; vas de closet cu rezervorul montat pe vas, la semiînălţime sau la înălţime; spaţiu pentru maşina de spălat rufe şi racordurile necesare pentru apă caldă, rece şi canalizare; sifon de pardoseală;
 • * pentru grupul sanitar suplimentar: lavoar din porţelan sanitar cu baterie amestecătoare de apă caldă şi apă rece, prevăzută cu piesă tip perlator; vas de closet cu rezervorul montat pe vas, la semiînălţime sau înălţime; cadă de duş cu baterie de duş; spaţiu pentru maşina de spălat rufe şi racordurile necesare pentru apă rece, caldă şi canalizare, în cazul în care nu s-a prevăzut în camera de baie; sifon de pardoseală;
 • * pentru bucătării: spălător cu platformă, cu baterie de apă rece şi caldă, prevăzută cu piesă tip perlator; spaţiu pentru maşina de spălat vase şi racordurile necesare pentru apă rece, caldă şi canalizare; sifon de pardoseală;
 • * pentru părţile comune: chiuvetă cu două robinete dublu serviciu pentru apă rece şi apă caldă; acestea sunt amplasate, de regulă, la maxim 3-4 niveluri, în spaţiile care adăpostesc gurile pentru evacuarea deşeurilor menajere, sau în alte spaţii disponibile, ferite de îngheţ.
 • Ştiaţi că diferenţa de presiune între apa caldă şi cea rece la un consumator nu trebuie să fie mai mare de 0,30 bari.
 • Sifoanele de evacuare a apelor de pe pardosealã se prevãd în :
  – camere de baie (din clãdiri de locuinţe şi alte categorii de clãdiri cu camere de baie) ;
  – bucãtãriile din locuinţe si clãdirile social culturale ;
  – camere de duşuri ;
  – încãperi pentru pişoare ;
  – încãperi în care se monteazã fântâni de bãut apã ;
  – în dreptul punctelor de scurgere în încãperi prevãzute cu masini de spãlat rufe, cazane de fiert rufe, marmite etc ;
  – încãperi în care existã posibilitatea spãlãrii sau stropirii pardoselii (spãlãtorii de rufe, de vase, veselã, legume, centre de sifoane etc.) ;
  – la magazine cu profil alimentar, având suprafaţa în care se desfãsoarã operaţiuni de vânzare de peste 100 m2 (peşte, carne,legume, fructe, lactate etc.) ;
  – la spãlãtoriile şi camerele interioare de gunoi ale clãdirilor de locuit ;
  – în exteriorul camerelor frigorifice, în apropierea uşii ;
  – în grupurile sanitare de folosinţã comunã.
  La curţile de lumină cu suprafaţa sub 8 m2, se prevede un receptor cu un sifon de linie, pe legãtura la canalizare din subsolul clădirii.
 • Pentru menţinerea gãrzii hidraulice, la sifoanele de pardosealã acestea se racordează la conducta de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventã.
 • Recipienţi pentru colectarea apelor de pe pardosealã se prevãd la :
  – centralele termice si punctele termice ;
  – staţii de pompare ;
  – subsolurile tehnice, pentru evacuarea apelor provenite din neetanseitãţile instalaţiilor ;
  – curţile de luminã cu suprafaţa mai mare de 8 m2, precum si în cazul în care apa de evacuat conţine suspensii solide care pot înfunda sifoanele de pardosealã.
 • Presiunea maximă admisă pe o zonă de presiune nu poate fi mai mare de 6 bari; în caz contrar se vor pune regulatoare de presiune;
 • diferenţa între presiunea de furnizare a apei rece şi a celei calde nu trebuie să fie mai mare de 0,3 bari;