Conform I9 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, art. 4.14:

În cazul în care reţeaua localităţii este inelară sau alcătuită din minimum două reţele distincte, se prevăd două sau mai multe bransamente pentru reţelele de consum menajer sau pentru cele comune (menajer si incendiu) în următoarele situaţii :
– când nu se poate realiza debitul necesar printr-un singur bransament ;
– în cazul clădirilor înalte şi foarte înalte ;
– la clădiri importante şi vulnerabile la incendiu, stabilite de investitori ;
– la clãdiri cu volumul mai mare de 5000 m3, destinată copiilor cu vârstă prescolară, instituţii medicale, aziluri pentru bătrâni sau infirmi, muzee, expoziţii, biblioteci sau arhive, magazine si depozite anexe ;
– cinematografe, cluburi şi case de cultură (fără scenă amenajată), săli de concerte şi de întruniri, de gimnastică şi de sport, cu capacitate de 600 de locuri sau mai mult ;
– teatre dramatice sau muzicale, cluburi şi case de cultură cu scenă amenajată.