În data de 31.04.2017 – C.T.D.S. a participat la dezbaterea publică privind Modificarea H.G.925 – Regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor tehnice şi execuţiei lucrărilor de construcţii.

Dezbaterea a fost organizată de către M.D.R.A.P. şi la ea au fost prezente asociaţiile profesionale reprezentative în domeniul proiectării, construcţiilor şi furnizorilor de materiale.

Aceasta a vizat parcurgerea formei finale a proiectului de modificare şi stabilirea prin consens a observaţiilor ce necesită a fi admise.