Abaterile maxime admisibile pentru dimensiunile elementelor de fundaţie, sau de orice altă natură, care se toarnă direct în teren sunt de 50mm, conform art. 7.5.2.2. din NE012.